ALKAWAY - alkalinevand i malkebesætninger

Brug af Alkaline Vand i malkebesætninger
Rapporter fra 27 landbrug med malkebesætninger som benytter alkaline vand.
af Poul E. Nielsen, Sc.D.

Med et stort antal elektrolytiske vandbehandlingsanlæg på det Japanske marked, indføres nu også elektrolytisk alkali vand i landbruget med malkebesætninger.

Malkekøer og alkaline vandDet er nu begyndt at have indflydelse på malkebesætningslandbrug i USA og andre lande.

I Japan kender man til de positive helbredende egenskaber ved alkali vand og de resultater som mennesker tilegner sig ved at drikke det. Og nu benytter flere landbrug med malkebesætninger alkali vand i stedet for almindelig vandhanevand til deres malkebesætninger.

Resultaterne ved brug af denne type vand er rapporteret i nedenstående artikel. Informationerne er opnået gennem 27 landbrug med malkebesætninger sammen med rapporter fra en gruppe dyrlæger. Kilden til hver rapport kan identificeres i toppen af hver rapport.

Generelt blev følgende målbare tilstande kendt:Forøgelse af mælkeproduktionen ved brug af alkaline vand

1.    En forøgelse på 18 % til 28% af mælkeproduktionen.
2.    En betydningsfuld forbedring af mælkekvaliteten.
3.    Eliminering af stærk feces og urinlugt.
4.    Sundere hudtilstande.
5.    Minimerede skader på yveret.
6.    Formindskelse af diaré tilfælde.
7.    Styrkende på bentøjet.
8.    Forøget appetit.
9.    I stand til at reducere mineraltilskud, som normalt tilføres føden.
10.  Grundet forøget helbredstilstand og stærkere bentøj, blev køernes produktions liv forøget.
11.  Forbedret fertilitets rate og reducerede dødfødte kalve.

Udover ovennævnte, er følgende noteret af dyrlægerne:

1.   En mærkbar forøget appetit; ingen nye supplement blev tilføjet deres diæt. Forøget appetit blev også noteret for ældre køer.
2.   Godt fordøjet føde.
3.   Et kønt skær på køernes hår.
4.   Højere fertilitets rate; højere svangerskabs rate.
5.   Nyfødte kalve blev hurtigere modne til alkali vand.
6.   En dramatisk forøgelse i mælkeproduktionen.
7.   Forbedret lever (organ) tilstand.
8.   Stærkere ben.
9.   Minimeret sygdomstilfælde; kolossal forbedret helbredstilstand.
10. Ingen ugunstige tilstande ved konsumering af alkali vand. Færre besøg af dyrlægerne.

Nedennævnte er individuelle malkebesætningslandbrug som er noteret at have erstattet vandhanevand med alkali vand:

A.
Malkebesætningslandbrug: Kasahara Ranch
Beliggenhed: Nomura, Hokkaido
Talsmand: Mr. G. Kasahara

1. Forøgelse af mælkeproduktionen fra 7.000 kg. til 8.900 kg, eller en forøgelse på 27 %.
2. Ved brug af alkali vand har fremkaldt en forbedret sundhedstilstand hos flokken af malkekøer.


B.
Malkebesætningslandbrug: Shikawa Ranch
Beliggenhed: Nomembetsu, Hokkaido
Talsmand: Mr. T. Shikawa

1. Der var en mærkbar forøgelse af mælkekvaliteten.
2. Trods høje temperaturer gennem sommermånederne, blev mælkeproduktionen forøget dramatisk.
    Gennem tidligere sommermåneder (før brug af alkali vand), gik mælkeproduktionen tilbage.


C.
Malkebesætningslandbrug: Sudo Ranch
Beliggenhed: Munetani, Hokkaido
Talsmand: Mr. M. Sudo

BEMÆRK: Modsat andre malkelandbrug, har denne landmand afbrudt brugen af alkali vand, for at måle effekten ved at returnere til brug af normal vandhanevand. Følgende effekt blev noteret:
1. Stærkere lugt ved køernes ekskrementer efter en periode, i forhold til lugten som var elimineret da de drak alkali vand.
2. Farvetonen/skæret på køerne forsvandt, og håret vendte tilbage til en snørende tilstand.
3. Diarré hyppigheden blev forøget
4. Køernes ben blev noteret svagere i forhold til da der blev benyttet alkali vand.


D.
Malkebesætningslandbrug: Takahashi Ranch
Beliggenhed: Notsuke, Hokkaido
Talsmand: Mr. Takahashi

1. Sygdomme hos køerne blev betydeligt reduceret.


E.
Malkebesætningslandbrug: Hamanasu Ranch
Beliggenhed: Mombetsu, Hokkaido
Talsmand: Mr. S. Nakagawa

1. Kuløren på yveret blev ekstrem sundere.
2. Gennem alkali konsumeringen og dets naturlige mulighed for healing, blev yverskader formindsket.
3. Mælkeproduktionen blev forøget med 800 kg. per ko.
(BEMÆRK: Da der ikke var data "før og efter", kunne der ikke fastsættes en procentforøgelse.)


F.
Malkebesætningslandbrug: Karita Ranch
Beliggenhed: Notsuke, Hokkaido
Talsmand: Mr. H. Karita

1. Resultatet var i i enhver henseende fortræffelig.
Mælkeproduktionen blev betydelig højere, sygdomstilfælde faldt, diarré problemer blev minimeret, dårlig lugt fra ekskrementer var borte, køerne fik større appetit, skæret på køernes hår blev betydelig bedre og mælkekvaliteten gik op.


G.
Malkebesætningslandbrug: Sunnydale Ranch
Beliggenhed: Hyotsu, Hokkaido
Talsmand: Mr. M. Danshora

1. For at få en forøget mælkeproduktion i tidligere år, blev føden til køerne forøget. Ved brug af alkali vand blev behovet for føde minimeret.
2. Trods køernes svangerskab, blev mælkeproduktionen ikke mindre. Ved tidligere svangerskab faldt mælkeproduktionen. Det blev registreret i 9 ud af 10 køer.
3. Forøgelsen af køernes helbredstilstande sammen med stærkere bentøj, reducerede udgifterne per ko. Det har betydeligt forbedret levetiden for hver ko.


H.
Malkebesætningslandbrug: Intet navn er opgivet
Beliggenhed: Mombetsu, Hokkaido
Talsmand: Mr. T. Yamaguchi

1. Forbedret hud tilstand på hver ko.
2. Den stærke lugt tilknyttet ekskrementer og urin blev elimineret efter anvendelsen af alkali vand.
3. Landmanden kunne reducere udgifterne til mineraltilskud, som blev tilført til føden før brug af alkali vand.
4. Nyfødte kalve oplevede ikke at have diarré.


I.
Malkebesætningslandbrug: Koizumi Ranch
Beliggenhed: Kamikawa, Hokkaido
Talsmand: Mr. T. Koizumi

1. Bedringsperioden for køer som havde kælvet blev mærkbart forøget ved konsumering af alkali vand.
2. Køerne fik forøget appetit.
3. Trods høje temperaturer gennem sommermånederne, blev mælkeproduktionen forøget dramatisk.
4. Konsumeringen af alkali vand, stabiliserede Ph faktoren for hver ko.


J.
Malkebesætningslandbrug: Honami Ranch
Beliggenhed: Joro, Hokkaido
Talsmand: Mr. Y. Takigawa

1. Der var en mærkbar forøgelse af mælkekvaliteten.
2. Køerne forøgede deres indtagelse af vand, hvilket resulterede i forøget mælkeproduktion.
3. Køernes diarré tilfælde blev reduceret.
4. Der var en bemærkelsesværdig forbedring af håret og huden på hver ko.


K.
Malkebesætningslandbrug: AneshiRanch
Beliggenhed: Esachi, Hokkaido
Talsmand: Mr. K. Aneshi

1. Gennem indtagelse af alkali vand og forøget immunsystem, var der færre tilfælde af skader på køernes yver gennem malkeprocessen.
2. Mælkeproduktionen blev forøget fra 282 tons til 360 tons, en forøgelse på 28 %.
3. Det var en finansiel og økonomisk-klog beslutning at benytte elektrolytisk alkali vand.


L.
Malkebesætningslandbrug: Royal Farm
Beliggenhed:
Kamikawa, Hokkaido
Talsmand: Mr. T. Sawamoto

1. Mælkeproduktionen blev forøget fra et interval mellem 7.000 og 7.300 kg til 9.000 kg, en 28 % forøgelse.
2. På grund af ustabil vandforsyning gik farmen over til elektrolytisk vand. Beslutningen endte med at blive en økonomisk fordel.


M.
Malkebesætningslandbrug: Nogyo Kyosai Dairy Association
Beliggenhed:
Kushiro, Hokkaido
Talsmand: Mr. M. Sugiyama

1. Brug af alkali vand reducerede antallet af syge køer betragteligt, og forøgede køernes sundhedstilstande dramatisk.
2. Farmen har ikke målt alle positive effekter ved brug af alkali vand, men på den anden side har de ikke oplevet nogen negativ effekt.
3. En mærkbar forskel var køernes forbedrede fordøjelse.


N.
Malkebesætningslandbrug: Okura Ranch
Beliggenhed:
Asahi-kawa, Hokkaido
Talsmand: Mr. Y. Okura

1. Alkaline vandet har bevirket sundere køer.
    Der blev ikke ændret på diæten eller omgivelserne, men køerne blev sundere.
2. Deres månedlige salg blev forøget med 20.000 $ gennem større mælkeproduktion.
    (BEMÆRK: Der var ikke andet sammenligneligt til køernes forøgede mælkeproduktion.)


O.
Malkebesætningslandbrug: Aikawa Ranch
Beliggenhed:
Akan, Hokkaido
Talsmand: Mr. M. Aikawa

1. Lugten som er normal i urin og ekskrementer blev dramatisk reduceret.
2. Fødselstallet blev forøget gennem en forøget fertilitet hastighed og minimerede antallet af dødfødte kalve.
3. Der var en dramatisk forøgelse i mælkeproduktionen.
4. Farmen benyttes som et model landbrug, hvor der benyttes alkali vand.


P.
Malkebesætningslandbrug: Mitani Ranch
Beliggenhed:
Yubari, Hokkaido
Talsmand: Mr. K. Mitani

1. Konstateret 100 % fertilitet og fødselsrate gennem dyrlæge insemination.


Q.
Malkebesætningslandbrug: Ueda Ranch
Beliggenhed:
akan, Hokkaido
Talsmand: Mr. T. Ueda

1. Køernes bentøj blev stærkere via indtagelse af elektrolytisk vand.
2. Gennem en forøget sundhedstilstand, blev mælkekvaliteten forøget.
3. I det lange løb viste det sig, at brugen af alkali vand var en total økonomisk fordel.


R.
Malkebesætningslandbrug: Yamatani Ranch
Beliggenhed:
Kamikawa, Hokkaido
Talsmand: Mr. M. Yamatani

1. Såvel som kvantiteten som kvaliteten af mælken blev betydelig forbedret.
2. Betydelig mindre sygdom hos hver ko.
3. Minimerede diarré tilstandene.
4. Forbedringer blev noteret overalt, og hver ko blev en bedre økonomisk enhed.


S.
Malkebesætningslandbrug: Yamamoto Ranch
Beliggenhed:
Amashio, Hokkaido
Talsmand: Mr. M. Yamatani

1. Mælkeproduktionen blev forøget fra 317 tons til 393 tons, en forøgelse på 24 %.
2. Køerne blev frugtbare en måned efter at have født en kalv.
3. Der var betydelig mindre behov for dyrlæge besøg.
4. Der var en mærkbar forøgelse i køernes appetit.


T.
Malkebesætningslandbrug: Saida Ranch
Beliggenhed:
Shirahata, Hokkaido
Talsmand: Mr. K. Saida

1. Mælkeproduktionen blev forøget fra 8.641 kg til 10.177 kg, en forøgelse på 17,8 %.


U.
Malkebesætningslandbrug: Fukagawa Ranch
Beliggenhed:
Joro, Hokkaido
Talsmand: Mr. E. Fukagawa

1. Der var en betydelig reduktion i antallet af dyrlæge besøg.
2. Reducerede hævelsestilstande på køernes ben.
3. Reducerede tilstande af ydre sår forårsaget af sugekopper.Udtalelserne i dette dokument er ikke evalueret af Sundhedsstyrelsen. Produktomtaler på denne side er ikke tilsigtet som nogen diagnose, behandling eller kur Informationen og udtalelserne er angivet med uddannelse for øje, og er ikke tilsigtet at erstatte en anbefaling fra din praktiserende læge. 

- © COPYRIGHT ALKAWAY.DK -