Calcium porten

Er det sandt, at det ikke har nogen indflydelse på blodets surhed, at indtage kalcium eller at drikke alkaline vand?
by Sang Whang and Danish translations by Poul E. Nielsen, Sc.D.

Sang Whang, Videnskabsmand, opfinder og forfatter"Ja det er, bortset fra livstruende situationer, hvor kroppen ikke længere har mulighed for at supportere blodets behov for en stabil pH værdi på 7.365." Videnskabsmand, opfinder og forfatter, Sang Whang forklarer videre:

"Når en person drikker alkaline vand, hvilket er høj alkalisk, eller en cola som har en høj surhed, vil blodets pH værdi ikke vise store forandringer. Grunden hertil er, at blodet har to typer buffere til at regulere og styre blodets pH værdi, så det befinder sig mellem 7.38 og 7.41

Den ene er syrebufferen, kulsyren (H2CO3), hvilket er en kombination af vand og kuldioxid, (H2O + CO2 = H2CO3). Den anden er den alkaliske buffer, bikarbonat, som enten er kalium bikarbonat (KHCO3) eller natrium bikarbonat (NaHCO3).

Måden hvorpå disse buffere arbejder er som følger: Hvis blodet får tilførsel af alkalisk indhold, såsom natrium hydroxid (NaOH), vil blodets pH værdi stige, og syrebufferen vil reagere med NaOH.

NaOH + H2CO3 = NaHCO3 + H20

Høj pH natrium hydroxid forandres for det meste til neutralt natrium bikarbonat, hvilket er en alkalisk buffer og vand. Bemærk at syrebufferen reduceres mens den alkaliske buffer forøges.

Hvis blodet får tilførsel af syresubstanser såsom saltsyre (HCI), vil blodets pH værdi falde. Den alkaliske buffer reagerer med HCI.

HCI + KHCO3 = KCI + H2CO3

Lav pH saltsyre ændres for det meste til neutralt kaliumsalt og kulsyre, hvilket er en syrebuffer. I dette tilfælde reduceres den alkaliske buffer, mens syrebufferen forøges.

En tilførsel af alkaliske væsker eller syrevæsker forandrer ikke blodets pH værdi; men det som ændres er indholdet af den alkaliske buffer eller syrebufferen.

Så længe den menneskelige krop er i live, styrer disse buffere konstant blodets pH værdi. Når det siges at kroppen bliver sur i aldringsprocessen, betyder det,
at den alkaliske buffer, bikarbonat, er aftagende og syrebufferen er stigende.

Det er afprøvet videnskabeligt ved Universitetet i Californien, San Francisco af Dr. Lynda Frassetto, at ældre personer har et lavere antal bikarbonater i blodet. Fra hendes videnskabelige forskning véd vi, at bikarbonaters tæthed i kroppen er konstant til 45-års alderen, hvorefter de lineært aftager, og har aftaget med omkring 18 % ved det fyldte 90 år.

Generelt starter voksen sygdomme, såsom diabetes og forhøjet blodtryk ved starten af en alder på 45 og opefter, og bliver værre og værre til man opnår en alder på 90 eller
mere.

Dr. Frasetto mener, at når vi som ældre mister bikarbonater i blodet, skyldes det generationer af moderne Amerikansk diæt. Hun påpeger i en anden afhandling, at den gennemsnitlige kost i dag har et højt indhold af natrium og lavt indhold af kalium, modsat den genetiske menneskelige krops opbygning.

Det er reduktionen af bikarbonater i blodet, som har indflydelse på blodcirkulationen, og som gør det vanskeligt fortsat at styre balancen af syren og at eliminere syreaffald fra kroppen hvilket resulterer i mange syre-relaterede degenerative sygdomme såsom acid reflux (mavesæk- & spiserørs betændelse), hjerte sygdomme, knogleskørhed, gigt, diabetes, forhøjet blodtryk, nyresygdomme, cancer, slagtilfælde og lignende.

Alzheimer's sygdom er ikke andet end en langsom forsuring af hjernen. Alle disse sygdomme som er forårsaget af en systematisk forsuring, skyldes mangel på bikarbonater i blodet. 

Når vi tænker på et sundt helbred, tænker vi for det meste på diæt og motion, og så godt som aldrig på, hvad der kan tilføre bikarbonater til blodet.
Kosttilskud, råkost, vitaminer, antioxidanter, akupunktur, magnetiske hjælpemidler, ilt tilført vand, Pi vand og lignende ser ud til at hjælpe nogle personer fra tid til anden, men de falder alle udenfor, når det drejer sig om at   forøge bikarbonater i blodet. Vægtkontrol med diæt og motion og fjernelse af rynker, kan give et ungdommeligt udseende, men kan også føre én bag lyset. Blodet inde i kroppen fortsætter med at ældes, så længe bikarbonater formindskes!

Når du drikker alkaline vand, tilføres bikarbonater indirekte til blodet gennem maven. Når væsken i maven forøges ved at drikke alkaline vand, over 4.5, producerer mavevæggen saltsyre, hvilket tilføres maven for at bringe pH værdien ned uden 4.5. Den kemiske formel som producerer saltsyre i maven er:

H2O + CO2 +NaCI = HCI + NaHCO3

For at producere saltsyre, skal maven også producere natrium bikarbonater som går ind i blodcirkulationen. Hvis kaliumsalt benyttes går kalium bikarbonater ind i blodcirkulationen.“

Dr. Robert O. Young, Sc.D.Dr. Robert O. Young er enig med Sang Whang, og i bogen "The pH Miraklet", siger han:

"Ligesom vor krops temperatur skal være omkring 37º C, skal vort blod have den ideelle pH værdi på 7.365. Du kan også måle pH værdien i urinen og spyt, men blodet er det vigtigste og har derfor den højeste prioritet. Forskellige områder af kroppen har forskellige pH behov. rdien i urinen og spyt, men blodet er det vigtigste og har derfor den højeste prioritet. Forskellige områder af kroppen har forskellige pH behov.

Blod og væv bør være let alkalisk, urin let sur eller neutral. Spyt kan være uberegneligt. pH værdien af urinen kan være den bedste, når man ønsker et skøn over, hvad der sker i kroppens væv, men er ikke altid nøjagtig. En måling af blodets pH værdi giver en mere sikker angivelse, og en meget bedre indikator af kroppens indre tilstand.“

Udtalelserne i dette dokument er ikke evalueret af Sundhedsstyrelsen. Produktomtaler på denne side er ikke tilsigtet som nogen diagnose, behandling eller kur. Informationen og udtalelserne er angivet med uddannelse for øje, og er ikke tilsigtet at erstatte en anbefaling fra din praktiserende læge.

 -  © COPYRIGHT ALKAWAY.DK  -