Diabetes og Cancer kan helbredes

Klinisk evaluering af Alkaline ioniseret vand:
Dansk bearbejdelse  © Poul E. Nielsen, Sc.D.

Shiga University of Medical ScienceOmhandlende: Diabetes og Cancer
                                                
Evalueringen blev udført af:

Dr.Sanetaka Shirahata
Graduate school of Genetic Resources Technology
Kyushu University
6-10-1 Hakozaki
Higashi-ku, Kuoka, Japan:


”Det har længe været godtgjort, at reactive oxygen species (ROS) (inaktivt ilt forårsager mange former for skader på biomolekylære og cellulære strukturer, som resulterer i udviklingen af forskellige sygdomsfremmende stadier, såsom diabetes, kræft og ældning). Reduceret vand er defineret som: ioniseret alkaline antioxidant vand.

Telomere - DNADet reducerede vand får ikke alene et overmål af elektroner gennem elektrolysen, men klynger i H
2O bliver ligeledes reduceret i størrelse, fra
omkring 10-13 molekyler til kun 5 til 6 molekyler per klynge.

Det er demonstreret, at elektrolyse reduceret vand (ERW), er rig på hydrogen (brint) og kan rense (ROS) in virto, (Shirahata et al., 1997). 

Det er let at tilvejebringe en reduktion af protoner, for at aktivere hydrogen (atomar hydrogen, radikal hydrogen) som kan rense (ROS), sammenlignet med oxidering af hydroxyl ion til ilt molekyle. (hydrogen=brint).


Diabetes
alkaline vand, reducerede glukose optagelsen


Vi har udviklet en følsom metode som kan opdage aktiv hydrogen (brint) som findes i reduceret vand, og vi har demonstreret at ikke kun ERW, men også naturlig reduceret vand, som forklaret ovenfor, indeholder aktiv hydrogen og udrensende i kultiverede celler. ROS er kendt for at forårsage en reduceret glukose optagelse, ved at hæmme insulin-signal banen i kultiverede celler.
Reduceret vand udrenser intracellulære ROS og stimulerer glukose optagelsen i nærværelse eller fravær af insulin i både rotter L6 skelet muskelceller og mus 3T3/L1 adipocytes (væv/fedt)).
Den insulin-lignende aktivitet i reduceret vand hæmmede WORTMANNIN, som er en specifik hæmmer af PI-3 kinase, en nøglemolekyle i insulin banen. Reduceret vand beskyttede insulin-modtagelige celler mod sukkerets giftighed og forbedrede sukkerødelæggelses tolerancen i diabetes-2 mus. Resultatet kan nu defineres ganske enkelt således, at reduceret vand forbedrer insulin-uafhængig diabetes mellitus (også kaldt sukkersyge).  


Cancer, alkaline vand forhindrede kræftceller i at formering

Kræft celler er ofte udsat for en høj iltnings stress. Reduceret vand frembragte skadede tumor fænotype i de menneskelige kræft celler, såsom en reducering af væksten, morfologisk ændringer, reducerede kolonneformationer i blødt soft agar, forkortede passage antal-afhængig telomere, reducerede bindings evnen af telometre proteiner og indeklemte metastaser.

Reduceret vand undertrykte opblomstringen (og væksten) af kræft celler i mus, og demonstrerede deres anti-kræft effekt in vivo. Reduceret vand vil ikke blot være brugbart indenfor lægevidenskaben, men således tillige fødevare industrien, landbruget og fabrikationsindustrien."
Shirahata S.

Elektrolyse reduceret vand fjerner aktiv ilt og beskytter DNA fra oksiderings beskadigelse.
(Biochem. Biophys. Res. Commun., 234, 269-274, 1997.)


Når vi hører nogen sige "at det ikke er bedre at være basisk end sur", spekulerer vi over, hvilken komisk bog de mon har læst.     

Udtalelserne i dette dokument er ikke evalueret af Sundhedsstyrelsen. Produktomtaler på denne side er ikke tilsigtet som nogen diagnose, behandling eller kur Informationen og udtalelserne er angivet med uddannelse for øje, og er ikke tilsigtet at erstatte en anbefaling fra din praktiserende læge.

 - © COPYRIGHT ALKAWAY.DK  -