Mave/tarm - kronisk diaré - dyspepsia

Klinisk evaluering af Alkaline ioniseret vand,
genmnem kontrolleret placebo dobbelt-blind test.

Dansk bearbejdelse  © Poul E. Nielsen, Sc.D.

Shiga University of Medical ScienceOmhandlende: Mave/tarm, kronisk diaré, dyspepsia

Evalueringen blev udført af:

Hirokazu Tashiro, Tetsuji Hokudo, Hiromi Ono, Yoshihide Fujiyama, Tadao Baba (National Ohkura Hospital, Dept. of Gastroenterology; Institute of Clinical Research, Shiga University of Medical Science, Second Dept. of Internal Medicine.


Evalueringens udførelse:
Effekten af alkaline ioniseret vand ved mave komplikationer/lidelser, blev evalueret i en placebo kontrolleret dobbelt-blind tests, og effekten viste sig at være væsentlig højere, specielt ved symptomer af kronisk diarre og mave komplikationer i tilfælde ved generel utilpashed. Gruppen som fik Alkaline Ioniseret vand blev ikke afbrudt under forsøget, og forsøget viste endvidere, at det ikke havde nogen form for bivirkning, at det var sikrere og mere effektiv, end placebo vandet.

Sammenfattet:
Effekten af Alkaline Ioniseret vand ved mave komplikationer/lidelser blev klinisk evalueret ved dobbelt-blindet tests i brugen af rent vand som placebo. Den overordnede forbedrings rate var højere for Alkaline-gruppe, end det var tilfældet ved Placebo-gruppen, og behandlingen i Alkaline gruppe viste sig at være specifikt mere effektiv, end Placebo-gruppen, specielt i tilfælde ved lette mave symptomer. Ved undersøgelserne af forbedrings raten ved hvert tilfælde af kronisk diarre, forstoppelse og mave komplikationer, viste det sig, at Alkaline Ioniseret vand var meget mere effektivt end hos placebo-gruppen. Forsøget blev stoppet i ét tilfælde af kronisk diarre blandt placebo-gruppe, på grund af forværring, hvorimod forsøget i Alkaline-gruppen ikke blev stoppet. Det blev bekræftet at Alkaline Ioniseret vand er mere effektivt og mere sikkert end rent vand mod kronisk diarre, og den overordnede forbedrings rate ved (lindring/lempelse af mave komplikationer) blev bekræftet.

Introduktion:
Siden Pharmaceutical Affairs Law i 1966, godkendte Alkaline Ioniseret vands elektrolysering, (elektrisk ladede atomer eller atomgrupper fra syrer, salte og baser, som ved opløsning i vand, spaltes i ioner), på grund af dets syreneutraliserende virkning, og effektivitet mod dårligt fungerende gastrointestinal system, incl. Hyperchylia, usædvanlig stor udskillelse af mavesaft, dårlig fordøjelse, mave gastrointestinal gæring og kronisk diarre, er de blevet benyttet i udstrakt grad blandt patienter. Den medicinske og videnskabelige evaluering af elektrolyseringen er ikke etableret. I vor studie eksaminerede vi den kliniske effekt af Alkaline Ioniseret vand ved gastrointestinal forstyrrelser, bredende sig over mange symptomer i varierende faciliteter. Vi studerede til dels sikkerheden og brugbarheden af Alkaline Ioniseret vand, gennem dobbelt-blindede tests, ved brugen af rent vand som en kontrolgruppe.

Testpersoner og metoder:
163 patienter, (34 mænd og 129 kvinder i alderen 21 til 72 år, gennemsnitsalderen 38,6 år gammel), havende abnorm fordøjelsesproblemer, mave gastrointestinal gæring (med abnormt gas afgivelse og Rugitus/borborygmus (den rumlende fornemmelse, som kan høres, forårsaget af fremdreven/afgivelse af gas gennem tarmene), og mavekomplika-tioner forårsaget af uregelmæssig nedslående (kronisk diarre eller forstoppelse), blev testet som subjektive, efter at disse var blevet velinformerede og gav deres samtykke.

Den placebo-kontrollerede dobbelte blindtest blev udført ved brug af Alkaline Ioniseret vand, og rent vand fra forskellige vandkilder. Alkaline Ioniserende vand elektrolyse apparater, som sælges kommercielt, blev installeret med en pumpe som tilfører kalcium til vandet i forsøgspersonernes hjem. Det testede alkaline ioniserede vand, havde en pH værdi på 9,5 og en kalcium koncentration på 30ppm. (1 ppm = 1.000.000 af en m3).

Hver subjektiv (forsøgsperson) i placebo-gruppen fik installeret et tilsvarende apparat, som så ud som de øvrige apparater, men her blev den indbyggede ioniseringsenhed fjernet, så disse apparater kun producerede rent vand.
 
Det testede udstyr blev vilkårligt tildelt forsøgspersonerne af en kontrollant, som på forhånd havde pillet hovedkoden af, og gemt det sikkert, indtil forsøgene var tilendebragt, hvorefter forseglingen igen blev åbnet.

Hver patient fik hver morgen 200 ml. vand med et total indhold på 50 Oml eller mere per dag i en måned. Såvel før som efter indtagelsen af vandet, blev der foretaget analyse af blod, urin, og Stool (en analyseform, hvor der undersøges for bakterier, parasitter og virus, for at afgøre forskellige tilstande i fordøjelsessystemet), og der blev ført logbog over subjektive symptomer, mavetarmens bevægelser og tilhørende symptomer. På baggrund af logbogen og indsamlede data, blev resultaterne analyseret efter forsøget.

Konklusion:
Som et resultat af det kliniske dobbelte-blindtest forsøg af
ioniseret alkaline vand, viste det sig at Alkaline Ioniseret vand var mere effektivt end rent vand, mod kronisk diarre, mave komplikationer (dyspepsia: fordøjelsesbesvær), og en overordnet forbedrings rate (lettelse/lindring af mave komplikationer).
Sikkerheden ved brug af Alkaline Ioniseret vand blev ligeledes bekræftet, hvilket bekræfter, at det er klinisk brugbart.

Udtalelserne i dette dokument er ikke evalueret af Sundhedsstyrelsen. Produktomtaler på denne side er ikke tilsigtet som nogen diagnose, behandling eller kur Informationen og udtalelserne er angivet med uddannelse for øje, og er ikke tilsigtet at erstatte en anbefaling fra din praktiserende læge.  /span>

 - © COPYRIGHT ALKAWAY.DK  -